بازارچه فروش میوه ،تره بار و محصولات محلی  در محل حمام سابق شهرداری در خیابان هیرمند جهت ساماندهی دستفروشان میوه ،تره بار

و محصولات محلی توسط شهرداری زابل راه اندازی گردید.

-از شهروندان گرامی و دستفروشان محترم میوه و تره بار تقاضا میگردد. جهت کمک به حفظ سیما و منظر شهری و جلوگیری از سد معبر با خادمین خود در شهرداری زابل همکاری نمایند ..