تسطیح وآماده سازی دورمیدان دکتر نورا و ابتدای بلوار ولیعصر(عج) جهت اجرای آسفالت..

قیرپاشی و اجرای روکش آسفالت بلوار ولیعصر(عج).

اجرای روکش آسفالت بلوار ارتش.

روکش آسفالت خیابان هامون.

روکش آسفالت خیابان شهدا.

قیرپاشی و آسفالت بلوار شهید مهرعلی جهانتیغ.

اجرای باغچه کوچه های هیرمندشمالی (دفتر تسهیلگری محلات حاشیه نشین).

 موزائیک فرش پیاده رو دورمیدان مادر با همکاری شهرداری و مشارکت شهروندمحترم.

بازسازی و سنگ کاری پارک محله ای خیابات رسالت.