درراستای زیباسازی سیما ومنظر شهری آبنماهای سطح شهر زابل نورپردازی و راه اندازی گردید.

همچنین آبنماهای پارک ملت - میدان امام حسین(ع) که مدت چندین سال  معیوب بود هم راه اندازی گردید .. در همین راستا دیگر آبنماهای میادین و پارکها هم در حال تعمیر و رفع نقص جهت راه اندازی می باشد

 

تصاویر متعاقبا بارگذاری میگردد..