به پیشنهاد وهمکاری شهردارزابل و انجمن سیستانیهای کل کشوردستگاه بازیافت هوشمند در زابل راه اندازی میگردد معاون اداری مالی فرمانداری بهمراه معاون خدمات شهری شهرداری از فعالیتهای شهرداری و سازمانهای وابسته بازدید نمودندمهندس نوری در پاسخ به سوالات شهروندان محترم مبنی بر چگونگی عدم افتتاح پارک ملت در ایام عید اظهار میدارد:آنگونه که از شواهد پیداست، پارک ملت زابل به دلیل مهیا نشدن شرایط بازگشایی، در ایام نوروز باز نخواهد بودگزارش عملکرد واحد عمران شهرداری تا پایان سال 96 بشرح ذیل میباشدبازدید امروز33
بازدید دیروز869
بازدید هفته4395
بازدید کل287835