مهندس نوری  در پیامی سالروز ورود آزادگان به میهن را به جانبازان سرافراز آقایان:علیرضا ضابطی – محمد کوچکزایی - غلام سلمان نژاد و.صبح امروز مورخ 96/5/25 مهندس ناظری فرماندار زابل به همراه مهندس نوری شهردارزابل از چگونگی تجهیز کتابخانه ایرج افشار سیستانی ؛بازدید نمودند..

مهندس نوری شهردارزابل در خصوص ...با عنایت به انباشته شدن زباله های کسبه بازار الغدیر در مکانی در پشت بازار و پراکندگی و آلودگی محیط زیست آن منطقه ....مهندس نوری شهردارزابل  در خصوص برنامه زمانبندی شده جهت رفت و روب ؛ نظافت و کلیه امورات خدمات شهری ناحیه 1 و ناحیه 2 اظهار داشتند: پاکبانان شهرداری ناحیه 1 از ساعت 4 صبح امروز شنبه  96/5/21   رفت و روب ونظافت خیاباهای سطح شهر را آغاز کردند..آسفالت ترانشه میدان شهدا

ترمیم سطوح فرسوده آسفالت ( بلوار کارگر و میدان استاندارد)بازدید امروز618
بازدید دیروز831
بازدید هفته4357
بازدید کل248260