شروع بکار احداث غسالخانه درآرامستان

خاک ریزی وزیرسازی دوربرگردان بلوار شهید نوری در خصوص حفاریهای سطح شهرزابل روند کار شهرداری بدین شرح میباشد:تعداد پروانه های ساختمانی و پایانکار صادره و دیگر اقدامات واحد فنی وشهرسازی در آذرماه 96 ومقایسه با سالهای گذشتهصبح امروز سرگلزایی رئیس شورای شهر -نوری شهردار ومسئولین سازمانها وواحدهای شهرداری درمراسم9دی شرکت کردنددر مورخه 96/10/7 اعضای شورای شهروشهردارزابل با سرپرست وپرسنل سازمان حمل ونقل ومسافر دیدار نمودندبازدید امروز617
بازدید دیروز831
بازدید هفته4356
بازدید کل248259