این دیدار که دردفتر دکتر افشارسیستانی درزاهدان  در خصوص افتتاح کتابخانه واقع در پارک ملت صورت پذیرفت ..دیدار رئیس شورای شهر وشهردار زابل  بادکترباقر کردمعاونت امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان در محل استانداری س وبتعداد پروانه ها و گواهیهای صادره توسط واحد شهرسازی درمهرماه 96 ومقایسه با سالهای 91 تا 96 بشرح ذیل میباشد:این دیدار که درروز سه شنبه 96/8/2 در محل دفتر شهردارزابل برگزار گردید جمعی از اساتید دانشگاه بهمراه دکتر صوفی و دیگراعضا انجمن مردم نهادحضورداشتندظهرروز سه شنبه مورخ 2/8/96 اعضای شورای شهروسرپرست شهرداری بنجاربا شهردارزابل دیدار داشتندبازدید امروز257
بازدید دیروز602
بازدید هفته2705
بازدید کل184985