قابل توجه بازدیدکنندگان ارجمند: (اطلاعات این صفحه در حال تکمیل شدن است...)

 

 

سرپرست سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی زابل:مهندس محمد پودینه

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای شورای سازمان:1-مهندس حمیدرضانوری،ریس شورای سازمان2-مهندس محمود ملاشاهی نماینده وزارت کشور در شورای سازمان3-نادر عربشاهی نماینده استانداری در شورای سازمان4-آقای گلزارسرگلزایی نماینده شورای اسلامی شهر و عضو شورای سازمان5-آقای فرهاد خزانیان عضو شورای سازمان6-آقای سعید سارانی بازرس سازمان

اعضاء هیئت‌ مدیره سازمان آقایان: ...................................................

سازمان آتش‌نشانی به ياری خداوند متعال و همت شهردار محترم  همزمان با روز ملی ايمنی و آتش‌نشانی در تاریخ89/7/7 بصورت استقلال يافته فعاليت خود را شروع نموده و  نجات جـان  انسانها و  حفاظت از ثروت‌های ملی در مـقابل  آتش سوزی و حوادث و سوانح  را سرلوحه  كار خود  قرار داده و اين  سازمان با 60 نفر نيـروی  مجرب در  قـالب سه ايستگاه  فـعال  سطح  شهـر و بـا تـجهيزاتی از قبيل :

الف ) 6 دستگاه  خـودروی آتش‌نشانی  و  2 دستگاه  خـودروی  امـداد و  نـجات

ب ) ست كامل امداد و نجات و پمپ پرتابل

ج ) انواع كپسولها و کف‌هایی آتش‌نشانی و لباس‌های نسوز

در حال خدمت‌رسانی نظامی گونه و شبانه‌روزی به همه مردم شريف سيستان میباشد كه  گوشه‌ای از برنامه های انجام‌شده و در دست اقدام اين سازمان به شرح ذيل است:

**شرح وظایف مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری زابل**

-1برگزاری كلاس آموزش دوره‌ای ماهانه جهت پرسنل
2- تهيه اولين بودجه و اولين تعرفه‌های درآمدی سازمان
3- تهيه اولين دستورالعمل ايمنی ساختمانی در شهر زابل مطابق با ضوابط ايمنی مطروحه در مباحث مقررات ملی ساختمان
4- برنامه‌ریزی‌های  لازم بـرای صدور  شناسنامه  ايمنی ساختمان  از ابـتدای سال 90 در راستای كنترل شرايط  ايمنی و استانداردهای تجهيزاتی ساختمانها در مقابله با سوانح گوناگون
 
-5برنامه‌ریزی لازم جهت اعطاء‌ درجات پرسنل سازمان