وظایف مهم و اهم اقدامات حراست:
 
  • بررسي واعلام نظر نسبت به استقرار سيستم مناسب جهت حراست ونگهداري از ساختمان ، تاسيسات و مدارك واسناد محرمانه .
  • اقدام به جمع آوري هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نياز جهت سازمانها ومقامات ذيصلاح .
  • تهيه وارسال گزارشات محرمانه در موارد مختلف به سازمانها ومقامات ذيصلاح .
  • حفظ ونگهداري كليه اوراق ،اسناد وپرونده هاي محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .

 
 

مقام معظم رهبری:

بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را

بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .

 

بازدید رئیس اداره حراست شهرداری زابل از حراست فیزیکی حوزه های مختلف شهرداری..

باعنایت به اینکه نگهبانان حراست فیزیکی قسمتهای مختلف شهرداری هنگام تحویل سال نو ( پارکهای سطح شهر ،اداره موتوری،نواحی دوگانه ،تاسیسات ، اداره فرهنگی ،ورزشی و سایر حوزه ها) درمحل کارمشغول انجام وظیفه بودند ، رئیس اداره حراست شهرداری ضمن عرض خداقوت به نگهبانان بر مزار شهدای گمنام هم حضور  و فاتحه ای قرائت نمودند..