فهرست دفاتر ازدواج وطلاق شهرزابل

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دفترخانه

نشانی دفترخانه

کد پستي

تلفن

1

كمال آخوندي

1

خيابان هامون تقاطع خیابان نيمروز

9861753449

05432228445

2

محمد عباس زاده باغي

11

خيابان شهید مطهري تقاطع خیابان حافظ

9861753114

05432233152

3

اسحق واعظي

7

بلوار بسیج شرق فلكه بشيراله بعد از بسيج 18

9861868183

05432234439

4

محمدمهدي شفقت

10

خيابان امام خميني شمالي روبروي كميته امداد

9861753741

05432250407

5

عباسعلي رخشاني فريد

12

خيابان امام خميني جنب ميدان انقلاب

9861914156

05432222490