جمعیت شهر زابل بر اساس آخرین سرشماری ملی سال 1390 بتعداد 137722 نفر میباشد.

زبان و مذهب
اکثریت مردم شهر زابل به فارسی با لهجه زابلی تکلم می‌کنند و سایر لهجه‌های سیستان و بلوچستان نظیر بلوچی نیز رایج است. ساکنین این شهر را مسلمانان شیعه و سنی تشکیل می‌دهند. که اکثریت قریب به اتفاق آن اهل تشیع میباشند.