عملکرد عمرانی شهرداری زابل در شش ماهه دوم سال 1400

 1. آسفالت اطراف میدان شهدا
 2. آسفالت بلوار مدرس
 3. آسفالت بلوار باهنر
 4. آسفالت بلوار دانشگاه
 5. آسفالت بلوار شهیدان پیغان
 6. آسفالت بلوار آیت الله طباطبایی
 7. آسفالت بلوار ولیعصر (عج)
 8. آسفالت بلوار شهید مهرعلی جهانتیغ
 9. آسفالت خیابان شهید باقری
 10. آسفالت بلوار کارگر
 11. آسفالت خیابان طالقانی
 12. آسفالت میدان میوه و تره بار
 13. آسفالت محله سیاهمردی
 14. جدول گذاری محله سیاهمردی
 15. احداث شب بازار پارک یعقوب لیث
 16. بازسازی میدان رسالت
 17. بازسازی پارک محله ای کوچه امام خمینی (ره) 46
 18. بازسازی پارک محله ای کوچه امام خمینی (ره) 48
 19. اجرای جدول گذاری, زیرسازی و فضای سبز بلوار آیت الله بختیاری
 20. احداث باند کندرو بلوار شهید نوری
 21. اجرای جدول گذاری کوچه شهید باهنر 6
 22. بازسازی پارک محله ای سام شرقی
 23. اجرای فونداسیون پایه چراغ های بلوار هیرمند
 24. بازسازی پارک محله ای خیابان رسالت_ جنب مدرسه
 25. بازسازی پارک محله ای کوچه رسالت 13
 26. نصب مجتمع بازی پارک محله ای باقرآباد
 27. نصب مجتمع بازی پارک یعقوب لیث
 28. پیاده رو سازی حدفاصل فرخی سیستانی 11 و 13
 29. اجرای تعریض خیابان امام خمینی (ره) شمالی
 30. پیاده روسازی و اجرای باغچه بلوار شهید میرحسینی
 31. اجرای سپتیک بلوار شهید نوری
 32. اجرای جدول گذاری بلوار شهید نوری
 33. تعویض جداول فرسوده بلوار مدرس
 34. بازسازی میدان پدران آسمانی ( شهدا )
 35. احداث پارک آس باد
 36. بازسازی میدان امیرالمومنین (ع) _ (شهرداری)
 37. ترمیم آسفالت و پر کردن ترانشه های سطح شهر
 38. بهسازی معابر آرامستان
 39. تسطیح معابر اصلی و فرعی سطح شهر
 40. بهبود محور ورودی شهر ( قائم آباد)