عملکرد عمرانی شهرداری زابل در شش ماهه دوم سال 1400 اولین جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی ستاد بازآفرینی پایدار شهری زابل به ریاست آقای حسین دوروهی معاون سیاسی اجتماعی ورئیس کمیته فرهنگی -اجتماعیراههای ارتباط با حراست شهرداری زابل :

 

-با توجه به اینکه حسب مصوبه ستاد مبارزه با کرونا پارکهای شهرستان زابل بسته و استفاده عموم شهروندان از محوطه و فضای پارکها امکان پذیر نبود.1-حفاظت گفتار هميشه ودر همه جا
2-هيچ گاه سعي نكنيد بيشتر از همه صحبت كنيد واطلاعات را بازگو نماييد
3-به هر گفتگوي به ظاهر صميمانه اي اعتماد نكنيد
4- دشمن به دنبال همان اخبار به ظاهر ساده ومعمولي است كه من وشما در گفتگو هاي دوستانه مطرح مي كنيم.
5-هوشياري شما خنثي كننده جاسوسي تلفني است
6-تماس گيرنده اي كه هويتش مجهول است هم ميتواند يك جاسوس باشد
7- هنگام مكالمه تلفني پس از احراز هويت طرف تماس فقط در چهار چوب اصول ومقررات حفاظتي صحبت نماييد
8-از حمل بي مورد اسناد به مكان هاي عمومي اكيداً پرهيز نماييد
9-از نوشتن مطالب طبقه بندي در دفتر يادداشت وتقويم روميزي اكيداً خودداري نماييد
10- اوراق وكاغذهايي كه دور انداخته مي شود را كاملاً منهدم نماييد
11-درب اتاق محل كار كه اسناد طبقه بندي در آن موجود است را در صورت عدم حضور حتي براي چند دقيقه هم باز نگذاريد
12-در پايان وقت اداري وترك محل كار از بستن كشوي ميز وپنجره اطمينان حاصل نماييد.
13-قبل از ترك اتاق ،لامپ روشنايي و يا هر وسيله برقي ديگر را خاموش نماييد
14-هنگام ترك محل كار پس از قفل نمودن درب اتاق براي اطمينان بيشتر مجدداً آن را بازبيني نماييد.

 

مقام معظم رهبری:

بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج

داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را

بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .

 بازدید امروز159
بازدید دیروز422
بازدید هفته581
بازدید کل536187