حسب  مصوبه  شورای اسلامی شهر زابل  ،شهروندان محترمی که اقدام به زیباسازی ،کاشت و نگهداری  نهال در پیاده رو وکوچه محل سکونت خود ،نموده اند

از تخفیف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی سال ۹۸ بهره مند میگردند.
-شهروندان محترم واجد شرایط ،میتوانند درسامانه ثبت نام «شهروند نمونه»در سایت شهرداری زابل (پایین همین صفحه)  ثبت نام نموده تا پس از بررسی نسبت به معرفی آنان اقدام گردد.