اولین جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی ستاد بازآفرینی پایدار شهری زابل به ریاست آقای حسین دوروهی معاون سیاسی اجتماعی ورئیس کمیته فرهنگی -اجتماعی

  ستاد بازآفرینی  درمورخ 29/2/400در محل فرمانداری زابل برگزار گردید.

در این جلسه اعضای کمیته مذکور ،مسئول روابط عمومی شهرداری بعنوان دبیر کمیته ؛ مسئول دبیرخانه ستاد بازآفرینی ؛ روسای ادارات و اعضای کمیته مذکور ونمایندگان دفاتر تسهیل گری  محلات حاشیه شهر  حضورداشتند ،عملکرد کمیته فرهنگی ؛ اجتماعی  درسال ۹۹ مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین در خصوص  برنامه های سال ۱۴۰۰  اعضای  کمیته ،بحث و تبادل نظر گردید.

دراین جلسه که رؤسای ادارات بعنوان اولین جلسه کمیته کالبدی _زیرساختی ستاد بازآفرینی پایدار شهری زابل درسال ۱۴۰۰به ریاست سرکارخانم معین افشار معاون امور عمرانی فرمانداری ورئیس کمیته کالبدی_زیرساختی ستاد بازآفرینی  در محل فرمانداری زابل برگزار گردید.

اعضای کمیته مذکور ،معاون عمران و شهرسازی شهرداری بعنوان دبیر کمیته ،مهندسین مشاور شهروخانه ونمایندگان دفاتر تسهیل گری  محلات حاشیه شهر  حضورداشتند ،عملکرد کمیته کالبدی-زیرساختی درسال ۹۹ مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین در خصوص  برنامه های سال ۱۴۰۰  اعضای  کمیته ،بحث و تبادل نظر گردید.

 

{r