شعارسال 97

میدان یعقوب لیث زابل

کوه خواجه سیستان (اوشیدا)

کنسولگری انگلیس

رقص محلی سیستان

میدان امیرالمومنین (ع)

دکتر موسی خمری - شهردارزابل

اخبار شهرداری

جلسه شهردار  با دانشجویان رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه ملی...

درراستای بررسی وضعیت بازار؛ شهردارزابل باتفاق تعدادی از مدیران شهرداری از وضعیت بازار و کسبه محترم بازدید نمودند

مسابقه فینال لیگ برتر فوتبال شهرستان زابل  با حضور ورزش دوستان ، مهندس گنجی فرماندار،دکترخمری شهردار ،معاونین ومدیران شهرداری

...

واحد موتوری در کنار وظایف روزمره  اقدام به  بازسازی وسائط نقلیه معیوب ؛نموده است....

میزان عملکرد اداره طرحهای توسعه و نوسازی شهرداری ومقایسه با سالهای 91 تا97 بشرح ذیل میباشد

با توجه به برگزاری هفتگانه جلسات شورای مدیران شهرداری ؛ چهارمین جلسه به ریاست شهردارزابل برگزار گردید...

با عنایت به استفاده از نقطه نظرات تمامی گروها و شهروندان درراستای آبادانی شهرزابل ؛ نشست مردمی برگزار گردید...

تعداد 5دستگاه خاور کمپرسی 4 تنی با راننده با مدل 90به بالا جهت حمل زباله......

مشاهده آرشیو اخبار

خدمات الکترونیک

بازدید امروز163
بازدید دیروز181
بازدید هفته866
بازدید کل460857