بهسازی پارک ملت زابل با متراژ ۵ هکتار مدت چندین ماه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دستور کار شهرداری قرارداردجلسه شورای ترافیک شهرستان زابل در محل فرمانداری ویژه زابل برگزار گردیداداره طرحهای توسعه و نوسازی شهرداری زابل گزازش عملکرد مقایسه ای بشرح ذیل اعلام میدارد:درحاشیه سفروزیرکشور به سیستان ،جلسه ای پیرامون بررسی مسائل و مشکلات شهرداریهای منطقه سیستان برگزارشددر آستانه سفر وزیر محترم کشور به سیستان دکتر کیخا با شهرداران منطقه سیستان تشکیل جلسه دادبازدید امروز76
بازدید دیروز1864
بازدید هفته2928
بازدید کل358597