سرویس وآماده سازی جاروی خیابانی جهت پاکسازی معابر سطح شهر بصورت مکانیزه..

باتوجه به معیوب شدن ماشین آلات موجود در واحد موتوری شهرداری و ازآنجائیکه نقص داشتن ماشین آلات باعث اختلال در روند فعالیتهای خدمات رسانی به شهروندان میگرددکه دراین راستا واحد موتوری با دعوت از مکانیک های نمایندگی های مربوطه در کوتاهترین زمان نسبت به راه اندازی ماشین آلات اقدام نموده است که این اقدامات بشرح ذیل میباشد:

-دعوت از مکانیکهای نمایندگی امیکو زاهدان و حضور مکانیکها در نقلیه موتوری جهت تعمیر و سرویس وبازدید خودروهای حمل زباله های خانگی شهرداری

-تجهیز ونصب نازل آبپاش جهت تانکر ۳۰۰۰۰ لیتری جهت آبپاشی معابر خاکی سطح شهر

-بنز پرس زباله جهت تخلیه مخازن زباله که شب گذشته دچار نقص فنی شده بود.با تلاش واحد موتوری رفع نقص و به چرخه خدمات شهری باز گشت

-سرویس ورفع نقص وشستشو ی سیمی تریلر (مخصوص حمل زباله از ایستگاه موقت به محل دفن)

-سرویس وآماده سازی جاروی خیابانی جهت پاکسازی معابر سطح شهر بصورت مکانیزه

-شستشوی ماشین آلات جمع آوری زباله خانگی (پیک بهداشت)