ایجاد باغچه در کوچه ها و خیابانهای سطح شهر

شستشوی کامل خیابانها

ترمیم آسفالت سطح شهر

روند جدول گذاری 30 متری  دور میدان یعقوب لیث

جدول گذاری کوچه رسالت۱۶

آسفالت نوارحفاری کوچه هامون۲۳

تسطیح حاشیه بلوارکارگر شمالی

رفت و روب  خیابان هامون

رفت  و روب پیاده روهای  خیابان مطهری

روندجدول گذاری محله حسین آبادواسلام آباد درراستای اهداف ستاد بازآفرینی پایدارشهری زابل

تسطیح  حاشیه بلوار ارتش و رفت و روب کامل  بلوار ارتش

آسفالت نوارحفاری خیابان سام شرقی

تسطیح کوچه های فرعی جام جم۵و۳درراستای اهداف ستاد بازآفرینی پایدار شهری زابل

ترمیم فرورفتگیهای آسفالت خیابان شهید باقری

نظافت، پاکسازی و رفت ور وب هامون۴

جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح ناحیه دو

شخم زدن و جمع آوری علفهای هرز بلوار کارگر

جمع اوری نخاله های دور میدان گنجشک

رفت و روب طالقانی ۳۴

جمع اوری نخاله های ساختمانی درسطح ناحیه۱

آبیاری فضای سبز بلواردانشگاه

پی کنی وآماده سازی نوارحفاری خیابان نیمروزشمالی جهت آسفالت

آماده سازی نوارحفاری خیابان سام شرقی برای اجرای آسفالت

رونداجرای باغچه کوچه رسالت۲۸

پی کنی و کدگذاری برای شروع جدول گذاری کوچه رسالت۱۶

شن ریزی کوچه شهیدمهرعلی جهانتیغ۳فرعی اول

شن ریزی وزیرسازی کوچه مسجد محله سیاهمردی

احداث باغچه تقاطع خیابان  شهیدباقری و شهیدرجایی

آسفالت نوار حفاری خیابان سام شرقی

تسطیح کوچه دانشگاه۶

ایجاد باغچه کوچه طالقانی۲۶

جمع آوری نخاله های کوچه کمالی

رفت وروب ونظافت بلوارجام جم(سه قلعه)

شستشوی پیاده روهای خیابان امام خمینی(ره) توسط پرسنل ناحیه ۲ وهمکاری آتش نشانی

روند اجرای باغچه کوچه رسالت۲۸ وکوچه های فرعی

شن ریزی وزیرسازی۳۰متری دورمیدان یعقوب لیث

روند اجرای باغچه محوطه شهرداری مرکزی

ادامه موزائیک فرش پیاده رو خیابان طالقانی

آسفالت نوارحفاری خیابان سام شرقی

آسفالت کوچه هامون۲۲

جمع آوری نخاله های ساختمانی در خیابان شهیدرجایی  بیست وبیست ودو

کودپاشی درفضای سبز بلوار کارگر

خاکبرداری از پارک حاشیه میدان یعقوب لیث جنب میدان میوه تره وبار

هرس درختان خیابان زال

ایجاد باغچه در خیابان شهید باقری