با عنایت به نقش اساسی وسائط نقلیه درروند انجام بهینه خدمات رسانی به شهروندان درراستای فعالیتهای  خدمات شهری و عمرانی

بدین منظور در مورخه 96/9/12 اعضای شورای شهربه همراه شهردارزابل از واحد موتوری شهرداری بازدید کردند ؛ که دراین بازدید مسئول واحد موتوری شهرداری نسبت به ارائه گزارش عملکرد واحد موتوری از زمان تصدی (96/8/23 تاکنون) گزارشی از روند کار هریک از ماشینهای موجود و همچنین تعمیر و راه اندازی چند دستگاه از وسایط نقلیه بلااستفاده را به استحضار اعضای محترم شورا و شهردار رساندند که مقررگردید بنز 911 آبپاش و بنر10تن آبپاش و خودروی پرس زباله تاکیدا مخصوص جمع آوری زباله ادارات و بیمارستان پس از تامین لوازم ؛دراسرع وقت راه اندازی و به چرخه خدمات شهر بازگردد.همچنین مهندس میرحدی مسئول واحد موتوری در خصوص کارواش ماشین آلات اظهار داشتند: کلیه ماشین آلات هفته ای یک مرتبه در داخل واحد موتوری شهرداری سرویس کاری و شستشو داده می شوند.