در مورخه 96/11/16 جلسه کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهرزابل برگزار گردید

جلسه کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهرزابل در مورخه 96/11/16 برگزار گردید
در این جلسه که به ریاست سرکارخانم رضوانی رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر  ؛مهندس نوری شهردار و کلیه بانوان شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته به آن برگزار شد ابتدا سرکار خانم رضوانی ضمن عرض خیر مقدم به بانوان حاضر در جلسه هدف از تشکیل این جلسه را رسیدگی به مسائل ومشکلات بانوان ساغل در شهرداری بیان کرده و اظهار داشتند که با توجه به نقش اصلی بانوان در پیشبرد اهداف ادارات و سازمانهای مختلف و همچنین در عرصه های مدیریتی و تاکید اصلی دولتمردان بر رسیدگی به حق و حقوق قانونی بانوان ؛رسیدگی به موارد مذکور در اولویت برنامه ریزیهای کمیسیون بانوان قراردارد . شهلا رضوانی در ادامه از فعالیتهای بی وقفه بانوان شاغل در شهرداری تقدیر نموده و سپس از آنان خواستند مشکلات خودرا بازگو نموده تادر جهت حل آن مشکلات اقدامات لازم صورت پذیرد.
سپس سرکار خانم پردلی سرپرست سازمان سیما؛منظر و فضای سبز شهرداری زابل به ایراد سخن پرداخت و در خصوص عملکرد سازمان مذکور و خواسته های شهروندان سخنان مبسوطی بیان داشتند ؛درادامه هم بانوان حاضر در جلسه مسائل و مشکلات مربوط به واحد خود را بیان داشته که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت ..
در پایان مهندس نوری شهردارزابل ضمن عرض خسته نباشید به بانوان اظهارداشتند: باتوجه به دقت عمل بیشتر بانوان در انجام امورات محوله ؛ بدین منظور بیشترین پستهای مدیریتی شهرداری به بانوان محترم واگذار گردیده که در این راستا موفقیت ها و رضایت شهروندان محترم زابل را هم در پی داشته است .
همچنین شهردارزابل بیان داشتند که رسیدگی به وضعیت رفاهی بانوان محترمه در چهارچوب قوانین تعریف شده برای آنان در شهرداری زابل همواره درالویت ؛ قرارداشته است.
درپایان این جلسه مقرر گردید
۱-مقرر گردیدهدیه روز زن بانوان شهرداری در سال ۹۵،به بانوان اهداء گردد و برای روز زن سال ۹۶هم هدیه ای شهرداری به شورا پیشنهاد نماید تا پس از تصویب به بانوان داده شود که دراینخصوص هدیه روز زن مبلغ ۵۰۰۰۰۰تومان برای هریک از بانوان ،پیشنهاد گردید.
۲-مقرر گردید بخشنامه هیئت محترم وزیران در خصوص کاهش ساعت کاری بانوانی که فرزند کمتراز۶سال دارند و بانوان سرپرست خانوار در کمیسیون مطرح که بجای کاهش یک ساعت در هرروز ،در طول هفته ،روز پنجشنبه را تعطیل باشند ( بانوانی که واجد شرایط ذکرشده دربخشنامه فوق الذکر میباشند ) که پس از طی مراحل قانونی قابلیت اجرایی خواهدداشت.
۳-مقرر گردید جلسه بعدی بانوان در محل مجتمع گردشگری چاه نیمه بر گزار گردد.
۴-مقرر گردید هماهنگیهای لازم برای ورزش بانوان شهرداری جهت استفاده از استخر دانشگاه ،صورت پذیرد.