سرپرست باشگاه فرهنگی ؛ ورزشی شهرداری همراه با مربیان کاراته و دفاع شخصی باشگاه  فوق  با شهردارزابل دیدار نمودند

در این دیدار که در محل دفتر شهردار در مورخه 96/11/16  صورت پذیرفت؛ کاپ های قهرمانی اخذشده درمسابقات کشوری توسط آقای مصطفی زاهدی مربی کاراته وخانم فاطمه شهریاری مربی کاراته ودفاع شخصی بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری به مهندس نوری شهردارزابل ؛ اهدا گردید

دراین دیدار مربیان ورزشی از زحمات شهردارزابل در راستای حمایت از ورزشکاران  در سیستان و ورزشکاران ؛ تقدیر نموده و اظهارداشتند باشگاه فرهنگی ؛ ورزشی شهرداری محل امنی برای ورزشکاران میباشد که بتوانند درراستای پرورش استعدادهای ورزشی نوجوانان وجوانان سیستان فعالیت نمایند.

مهندس نوری دراین دیدار ضمن خیر مقدم و تبریک به مربیان کاراته و دفاع شخصی برای آنان آرزوی موفقیت روزافزون نموده و خاطر نشان نمودند که شهرداری زابل درراستای حمایت از ورزشکاران از هیچ کوششی دریغ نورزیده و همچنان از این قشر حمایت میکند.