با عنایت به اینکه بهسازی پارک ملت آغاز گردیده و تا پایان سال ادامه دارد شورای شهر وشهردار  از روند کار ؛بازدید کردند

در این بازدید که در مورخه 96/11/18 باحضور رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی ؛شهردار و سرپرست سازمان سیما؛منظر وفضای سبز شهری شهرداری صورت پذیرفت ؛ روند کار بهسازی پارک ملت مورد بازدید قرار گرفت و برای تسریع کار بهسازی پارک ؛ دستورات لازم داده شد