صبح امروز مهندس نوری به همراه مدیران ؛ پرسنل و روسای سازمانهای وابسته به شهرداری درراهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند