مصوبه شورای محترم اسلامی شهرزابل در خصوص تبلیغات رایگان بشرح ذیل میباشد

قابل توجه اصناف،شرکتها وافراد

بموجب مصوبه شورای محترم اسلامی شهر زابل اصناف ؛شرکتها و افرادی که تمایل به تبلیغات پیام شهروندی در راستای فرهنگ سازی بصورت نصب بنر را دارند میتوانند با هماهنگی شهرداری در مدت زمان معین بدون اخذ وجه نسبت به تبلیغات خود در سطح شهر اقدام نمایند.

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر-شهرداری زابل