صبح امروز پرسنل؛ مدیران و مسئولان شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری زابل با مهندس نوری دیدار داشتند

این دیدارکه به منظور تبریک سال نو و بهار طبیعت در دفتر شهردار زابل صورت پذیرفت  پرسنل ومدیران خواهر وبرادر ضمن تبریک سال نو به مهندس نوری  برای ایشان آزوی سالی سرشار از موفقیت و سلامتی نمودند

شهردارزابل هم متقابلا به پرسنل شهرداری زابل سال نو را  تبریک گفته ودر اهتمام بیشتر برای خمات رسانی بهینه تر به شهروندان صبور شهرزابل و راه اندازی سریع ارباب رجوع در سال جدید کمافی السابق تاکید نمودند