با کار آفرینی گروه جهادی ام المومنین حضرت خدیجه کبری (ع)- شهرداری ومحیط زیست زابل دستگاه بازیافت زباله راه اندازی میگردد

مژده         مژده قابل توجه شهروندان سیستانی اقدامی باور نکردنی اما واقعیت آیا می دانید :
 که با #دریافت_بازیافت_کارت
می توانید #لوازم_خانگی_کوچک یا وسایل #پیشنهادی_خودتان را #بدون_واریز و دادن #وجه_نقد به #فروشگاه_لوازم_خانگی فقط با تحویل مواد بازیافتنی خود به دستگاه هوشمند بازیافت در مبداء می توانید خریداری کنید. آدرس اولین دستگاه هوشمند بازیافت زابل بلوار ارتش ۴ با کار آفرینی
گروه جهادی ام المومنین حضرت خدیجه کبری (ع)
شهرداری زابل
محیط زیست زابل