این جلسه با حضوردکترعباسی مشاور محترم امورایثارگران وزیرمحترم کشورودیگر مسئولین استانی در محل فرمانداری زابل برگزار گردید

بسمه تعالی

جلسه شورای ترویح فرهنگ ایثار وشهادت و مناسب سازی محیط شهری با حضورجناب آقای دکترعباسی مشاور محترم امورایثارگران وزیرمحترم کشور،مشاور محترم استاندار درامور شاهدوایثارگر استانداری سیستان و بلوچستان، مسئولین استانی و مسئولین امور شاهد وایثارگر ادارات با محوریت بررسی عملکرد ادارات زابل در راستای مناسب سازی محیط شهری وترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محل فرمانداری زابل برگزار گردید.

 دراین جلسه پس از سخنان معاونت اداری مالی فرمانداری و دیگر مسئولین استانی ؛  اقای علیرضا ضابطی فرزند شهید ؛ جانباز 70% و مسئول امور شاهد وایثارگر شهرداری زابل به نمایندگی از طرف جامعه جانبازان و ایثارگران سخنان مبسوطی را بیان فرموده ودرادامه مسئولین و نمایندگان  ادارات زابل، اقدامات انجام شده درراستای دستور جلسه را ارائه که در پایان پس از بیانات جناب آقای دکتر عباسی در خصوص مناسب سازی محیط شهری و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت ؛ آقای هاشمی زهی معاونت محترم توانبخشی بهزیستی استان سیستان و بلوچستان  از اقدامات شهرداری زابل درراستای مناسب سازی محیط شهری برای رفاه حال جانبازان و معلولین محترم  و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر و تشکر نمودند..