به میمنت ماه پربرکت رمضان جلسات ترتیل قرآن کریم هرروز صبح از ساعت 7 تا 7/30 در محل نمازخانه شهرداری برگزار میگردد

در این جلسات که از ابتدای ماه پرفیض و برکت رمضان با حضور مسئولین و پرسنل محترم شهرداری زابل و سازمانهای وابسته برگزار میگردد روزه داران عزیز هرروز یک جزء از سوره های قرآن کریم را قرائت می نمایند .