حسب مصوبه جلسه مورخ 97/2/26 فرمانداری محترم زابل درراستای گرامیداشت سالروزآزادسازی خرمشهراقدامات ذیل صورت پذیرفته است.

شهرداری زابل درراستای گرامیداشت سوم خرداد ماه روز آزاد سازی خرمشهر وروز ایثار ومقاومت حسب مصوبات جلسه مورخ 97/2/26 فرمانداری محترم شهرستان زابل اقدامات ذیل را انجام داده است

1- سنگر سازی نمادین در ورودی درب اداره شهرداری مرکزی - دفتر شورای اسلامی شهر زابل - نواحی دوگانه ودرب سازمانهای وابسته به شهرداری زابل

2-نصب بنر در نقاط مختلفی از سطح شهر - درب اداره شهرداری مرکزی و دفتر شورای اسلامی شهرزابل

3-پخش ویدئو کلیپ به مناسبت فتح خرمشهردرتلویزیونهای شهری

4-اطلاع رسانی وتبلیغات شهری از طریق کانال اطلاع رسانی شهرداری در فضای مجازی و تابلوهای هدایت مسیرورودیهای شهرزابل