جلسه شورای مدیران شهرداری زابل با رویکرد گزارش عملکرد سه ماهه واحدهای مختلف در محل سالن جلسات مهمانسرای شهرداری برگزارگردید

دراین جلسه  ؛ مسئولین واحدهای مختلف شهرداری گزارش عملکرد سه ماهه سال 97 خودرا ارائه دادند ؛ سپس شهردار زابل  پس از استماع عملکرد واحدها بر تسریع انجام امورات مراجعین بیش از پیش تاکید کرده و از مسئولین محترم واحدهای شهرداری خواستند در کمال همدلی و وحدت رویه درراستای خدمات رسانی به شهروندان محترم تلاش نمایند ..