در آستانه سفر وزیر محترم کشور به سیستان دکتر کیخا با شهرداران منطقه سیستان تشکیل جلسه داد

جلسه  بررسی مسائل و مشکلات شهرداری زابل و دیگر شهرداریهای منطقه سیستان در آستانه سفر وزیر محترم کشور، با حضور دکتر کیخا نماینده محترم مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی ،مهندس نوری شهردارزابل ،مهندس شرفی معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهرداری زابل و دیگر شهرداران منطقه سیستان در محل دفتر شهردار زابل برگزار گردید .
?دراین جلسه پس از ارائه مشکلات کنونی و برنامه های آتی شهرداری زابل وشهرداریهای حوزه سیستان  توسط شهردارزابل و شهرداران منطقه سیستان ،جمع بندی کلی موارد مطروحه جهت ارائه و اخذ مجوزات لازم  به وزیر محترم کشور ، صورت پذیرفت.