در مورخه 97/6/10 سرپرست شهرداری با دادستان محترم زابل دیدار داشتند 

در این دیدار که در محل دفتر کار دادستان محترم صورت پذیرفت ابتدا دکتر سرگزی ضمن اعلام تبریک به سرپرست شهرداری،توصیه های مبسوطی جهت حرکت درراستای شفاف سازی امورمالی و پرداخت هرچه سریعتر مطالبات پرسنل شهرداری بیان نمودند.
همچنین ایشان براتمام هرچه سریعتر پروژه پارک ملت با بضاعت موجود شهرداری، تاکیدداشته و خواستار خدمات رسانی بهینه و مطلوب به شهروندان و حرکت به سمت ایجاد درامد پایدار برای شهرداری زابل شدند.
دکتر سرگزی از سرپرست شهرداری خواستند بااخذ مجوزهای قانونی ،یک قطعه زمین جهت واگذاری به هریک از مدال آوران سیستانی در بازیهای جام جهانی ، آسیا و المپیک،در نظر گرفته تا بدینوسیله از تلاشهای این عزیزان قدردانی گردد.
دادستان زابل در پایان این دیدار، برای همه کارکنان زحمتکش شهرداری آرزوی موفقیت نمودند.