سرپرست شهرداری زابل دراینخصوص اظهارداشت :

ظر به برنامه ریزیهای انجام شده جهت پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه پرسنل محترم شهرداری زابل ،حقوق ودستمزد اردیبهشت ماه کارگران از محل درآمدهای شهرداری زابل امروز (۹۷/۶/۱۰) پرداخت گردید.
?ضمنا تعداد قابل توجهی از پرسنل هم فردا 97/6/11 دوباره حقوق میگیرند(حقوق خردادماه)
✅ ایشان در ادامه می افزاید: از آنجائیکه حقوق مردادماه پرسنل محترم سازمان حمل ونقل شهرداری هم پرداخت نگردیده بود ،با هماهنگیهای ایجاد شده از محل درآمد سازمان مذکور ،حقوق مردادماه پرسنل سازمان هم در مورخه ۹۷/۶/۷ پرداخت گردیده است .
✅سرپرست شهرداری اظهارمیدارد :تمام تلاش شورای محترم و اینجانب بروز کردن معوقات پرسنل زحمتکش شهرداری میباشد.
انشاالله در سایه همدلی و وحدت رویه بتوانیم درراستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان صبور شهرزابل ،تلاش نمائیم .

 

خمری - سرپرست شهرداری زابل