از محل درآمدهای شهرداری حقوق خردادماه  290 نفر از کارگران شهرداری پرداخت گردید

همچنین حقوق ومزایای اردیبهشت ماه پرسنل سازمان محترم آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری از محل درآمدهای شهرداری زابل، امروز (۹۷/۶/۱۱)پرداخت گردید