صبح مورخه 97/6/12 جلسه ای پیرامون حذف جریمه بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی برگزار گردید

این دیدار که  در محل دفتر کار مهندس خسروی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان، برگزار گردید درخصوص حذف جرائم معوقات بیمه تامین اجتماعی پرسنل شهرداری زابل بحث و تبادل نظر گردید .
♦️در این جلسه مقررگردید: پرونده بدهی شهرداری زابل به تهران ارسال و ازطرف شهرداری جهت حذف جرائم،پیگیری لازم صورت پذیرد.
♦️درپایان جلسه، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی بیان داشتند: اداره متبوعشان آمادگی لازم جهت هرگونه مشاوره رایگان به شهرداری زابل درخصوص مسائل مربوط به بیمه کارگران محترم را دارند .