با توجه به اینکه زمینهای مخروبه در سطح شهر باعث آیجاد آلودگیهای زیست محیطی میشوند 

شهرداری زابل برای آخرین مرتبه به مالکین زمینهای مخروبه اخطاریه ذیل را صادر نموده است :

قابل توجه شهروندان محترم زابل :

بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت جلوگیری از آلودگیهای زیست. محیطی ناشی از تجمع معتادین و آتش زدن و پخش زباله ها در زمینهای مخروبه بلا صاحب ، ديوارها وخانه هاى فرسوده ای که ضمن خطر افرينى براى عابران منظر شهرى را هم دچار چشم اندازی نازیبا نموده اند.
شهرداری زابل به مالکین املاک فوق الذکر اخطار میدهد ظرف مدت یک هفته نسبت به حصارکشی اطراف املاک خود اقدام نمایند،درغیر اینصورت طبق قانون ،علاوه بر پرداخت جریمه باید ازطریق اخذ پروانه ساختمانی اقدام به دیوارکشی و اگر دیوارکشی نشد شهرداری طبق قانون ،با همکاری شهروندان آن مکان ، به محل بازی کودکان تبدیل می شود .

 

( روابط عمومی شورای شهر وشهرداری زابل)