مراسم جشن عاطفه ها که به همت اداره آموزش و پرورش زابل برگزار گردید ....

 بمنظور ایجاد روحیه و نشاط در دانش آموزان و با حضورجمعی از مسئولین در محل دبیرستان دخترانه شاهدبرگزار گردید سپس زنگ عاطفه ها توسط فرزند شهید نواخته شد.
?همچنین برنامه های مفصلی از جمله ،سخنرانی ،سرود ،دکلمه و... اجرا گردید ،در پایان مراسم ،میهمانان هدایای خود را جهت کمک به دانش آموزان کم بضاعت تقدیم مدرسه نمودند.