با عنایت به تخریب سطوح آسفالت سطح شهر ؛ شهرداری زابل آسفالت نقاط ذیل را تاکنون لکه گیری نموده است :

- خیابان شهید خمری - خیابان شهید پهلوان -بلوار ارتش - خیابان هامون-خیابان شهید قلنبر-بلوار شهید مدرس -بلوار شهید طباطبائی- خیابان سرهنگ وحید(شورا) -خیابان هیرمندشمالی - خیابان شهید رجایی-بلوار شهید میرحسینی-کوچه شهید باقری34(کمالی) -خیابان سعدی -بلوار بسیج -بلوار شهید جهانتیغ -بلوار ولیعصر(عج)-کوچه طالقانی3-میدان پادگان-پیاده روی خیابان امام خمینی(ره) جنب کمیته امداد- پیاده روی خیابان هامون نبش کمیته امداد تا میدان جهاد .