بمنظور تجلیل از کهن کسوت پیرغلام عاشورایی آقای حسینی طباطبائی؛مراسمی درمحل زورخانه سیئالشهدا(ع) زابل برگزارگردید

شرکت اعضای شورای شهر وسرپرست شهرداری در آئین تجلیل از کهن کسوت پیرغلامان سیدمحمدحسین حسینی طباطبایی در محل زورخانه سیدالشهداء زابل(۹۷/۷/۱۵)
دراین مراسم توسط اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری زابل از جناب اقای سید محمد حسین حسینی طباطبایی ،تجلیل بعمل آمد.