درراستای حل مشکلات کارگران بازنشسته شهرداری زابل و سازمانهای تابعه جلسه ای با رئیس اداره کاربرگزارشد

در مورخه ۹۷/۷/۲۹ نشست صمیمانه ی اعضای شورای شهر وسرپرست شهرداری زابل با رئیس اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی زابل در محل دفتر آن اداره صورت پذیرفت
دراین نشست، مشکلات بازنشستگی کارگران شهرداری و سازمانهای وابسته مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفته و بر تعامل بیشتر اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی،شورای شهروشهرداری زابل تاکید گردید.