عملیات تکمیل مراحل بهسازی پارک ملت ازتاریخ 97/6/20 آغاز گردیده است:

سرپرست شهرداری در خصوص بازگشایی موقت پارک ملت گفت: عملیات بهسازی در حال انجام است و منتظر تحویل صندلی های پارک و دو ست لوازم بازی کودکان تا چند روز آینده هستیم.

از آعاز بکار تاکنون طی یکماه گذشته مراحل ذیل انجام گرفته است:
✔تسطیح سازی 18000متر
✔خاکبرداری وجمع آوری علفهای هرز300خاور
✔کاشت چمن8000متر
✔کاشت نهال ترون12000 اصله
✔کودپاشی 2000متر
✔کاشت نهال توت30اصله
✔هرس درختان170اصله
✔رنگ آمیزی آلاچیق وگلزارشهدا گمنام250کیلوگرم
✔تینر40لیتر
✔بتن کاری وترمیم آلاچیق های پارک (گروه رنگ آمیزی) 9عدد
✔ساخت درب جهت سیستم تحت فشار آبیاری پارک2عدد
✔جوشکاری و اتصالات آهنی ولوله ایی سیستم تحت فشار سطح پارک
✔جدولگذاری 25 متر طول
✔تولیدبتن 116 متر مکعب
✔شن ریزی و آماده سازی جهت اجرای دکوراتیو 400 متر مربع
✔تهیه و جانمایی تابلو برق یک دستگاه
✔اجرای دکوراتیو1392 مترمربع