جهت احداث میدان جدید در ورودی شهرزابل از طرف زاهدان جلسه ای با مالکین برگزار گردید

- نشست مشورتی شهردارزابل با معتمدین ،اعضای شورای اسلامی دهستان کرباسک و نمایندگان تالارهای پذیرایی و جایگاه سوخت امام حسین (ع)
جهت ساماندهی ورودی شهر زابل از طرف زاهدان (بلوار شهید نوری) و احداث میدان جدید

- دراین نشست اعضاء حاضر در جلسه آمادگی خودرا جهت همکاری با شهرداری درراستای احداث میدان جدید در ورودی شهر زابل از طرف زاهدان ؛ اعلام نمودند.