بازدید از روند جدولگذاری و زیرسازی معابر حسین آباد و ....

بازدیدهای شهردار در هفته گذشته بشرح ذیل میباشد:
1-بازدید از روند جدولگذاری و زیرسازی معابر حسین آباد درراستای اهداف ستاد بازآفرینی پایدارشهری زابل

-دراین بازدید شهردار زابل ضمن دیدار با اهالی محله فوق الذکر و بررسی مشکلات مطروحه توسط آنان،به پیمانکار مربوطه تاکیدنمودند در روند اجرای کار تسریع  نموده تا بتوانیم نسبت به بهسازی بخش وسیعی از معابر محله حسین آباد اقدام نمائیم .

2-بازدید از محل احداث میدان جدید در ورودی شهر ازطرف زاهدان و بلوار شهید نوری

-دراین بازدید شهردار بهمراه مهندس گنجی فرماندارزابل ،رئیس راهور و رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای از محل اجرای عملیات آماده سازی لاین برگشت بلوار شهید نوری  و احداث میدان رستم در ورودی شهر از طرف زاهدان ؛بازدید و برنامه ریزیهای لازم جهت شروع کار صورت پذیرفت.

3-بازدید از روند رفع انسداد شبکه فاضلاب ابتدای بلوار ارتش

-دراین بازدید دکترخمری ضمن خداقوت به پیمانکار مربوطه تاکید نمودند جهت سهولت تردد شهروندان، روند کار را با سرعت بیشتری انجام دهند.