جشنواره هامون به همت دانشگاه پیام نور و همکاری شماری از ادارات در تالاب هامون برگزار گردید

- برگزاری دومین جشنواره فرهنگی ورزشی هامون در تالاب بین المللی هامون
گردشگری
کوهنوردی
ورزشهای بومی ومحلی
به همراه رقص شمشیر سیستان
-به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور این جشنواره با حمایت شهردارمتعهد زابل، دانشگاه پیام نور،.دانشگاه آزاد واحد زابل ،.اداره ورزش وجوانان،دفتر بسیج دانشجویی و کمیته امداد این شهرستان در مکان تالاب بین المللی هامون صبح پنجشنبه 8 آذر97 برگزار گردید.
-هدف از برگزاری این همایش استفاده از ظرفیت های این منطقه در راستای ورزش گردشگری وکوه نوردی و آشنایی اقشار مختلف ازجمله دانشجویان ورزشکاران دانش آموزان ومدیران با ورزشهای بومی ومحلی سیستان و همچنین بازدید از جاذبه های کوه خواجه و طبیعت خشک شده هامون نیز بود..