دیدار فرماندار محترم - معتمدین - دیدار مدیر عامل سازمان پسماندو...

1-دیدار مهندس گنجی معاونت محترم استاندار و فرماندارویژه زابل  با دکترخمری  شهردارزابل در راستای بررسی مشکلات شهرداری
-دراین دیدار شهردار زابل ضمن عرض خیرمقدم به مهندس گنجی ،گزارش کاملی از اقدامات انجام شده درطول سه ماهه اخیر و برنامه های آتی شهرداری  را به استحضار فرماندار محترم رساندند.

2-دیدار جمعی از معتمدین با دکترخمری ،بمنظور تبریک انتخاب ایشان به سمت شهردارزابل

3-دیدار مهندس نهاری مدیریت سازمان پسماند شهرداریهای منطقه سیستان بهمراه اعضای هیئت مدیره سازمان با شهردارزابل
-دراین دیدار حاضرین ضمن تبریک انتخاب دکترخمری به سمت شهردارزابل بر همکاری ،وفاق و همدلی بیش از پیش درراستای حل مشکلات شهری، بحث وتبادل نظر نموده و آمادگی سازمان پسماند را جهت هرگونه همکاری باشهرداری زابل بعنوان شهرداری مادر در بین شهرداریهای منطقه ،اعلام نمودند.