درراستای نشستهای مردمی شهردار با اهالی محلات مختلف اطراف شهر ،در محله آیت الله بختیاری 9 ....

درراستای نشستهای مردمی شهردار با اهالی محلات مختلف اطراف شهر ،این نشست در شامگاه مورخه ۹۷/۱۰/۱۷ در محله آیت الله بختیاری ۹ ،صورت پذیرفت .

دراین نشست پس از بحث و تبادل نظر ،اهالی محترم محله مذکور،مشکلات شهری موجود را به استحضارشهردار محترم رسانده و با توجه به اینکه کوچه  فوق الذکردرردیف ۶۳ کوچه ای هست که سهم همیاری را به شهرداری پرداخت نموده اند اهالی آمادگی خودرا جهت همکاری ومشارکت مضاعف با شهرداری درراستای شن ریزی و جدول گذاری محله شان ،اعلام داشتند .

همچنین مقرر گردید برای مالکین زمینهای مخروبه حوالی محله آیت الله بختیاری ۹ اخطاریه جهت دیوارکشی ملکشان ،صادر گردد..

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل