کمیسیون حفاری شهرستان زابل تشکیل جلسه داد..

 پیش از ظهر امروز چهارشنبه 97/11/17 کمیسیون حفاری شهرستان زابل به ریاست سرکار خانم معین افشار معاون فرمانداری ویژه شهرستان زابل - مهندس مهیار میر معاون عمران و شهرسازی شهرداری و  سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. گزارش مصوبات گذشته ، برنامه ریزی و  هماهنگی بیش از پیش؛ بین دستگاه های ذیربط در انجام عملیات حفاری معابر و اجتناب از حفاری معابر در ایام پایانی سال از مهمترین محور های برگزاری  این جلسه بود.