روح الله بصیری نیا دوچرخه سوار اهل شهریار حامل پیام و پرچم شهدای گرانقدر کشور صبح امروز98/1/24 با دکترخمری دیدار نمودند

روح الله بصیری نیا دوچرخه سواری که از شهرستان شهریار تهران با دوچرخه عزم سفر و از شهرهای کشور گذر تا صبح امروز که به شهرستان زابل رسیده ومستقیما به شهرداری زابل مراجعه و با شهردار زابل دیدار نمودند..

دراین دیدار آقای بصیری نیا انگیزه و هدف سفر خودرا اینگونه بیان نمود:

بنده حامل سه پیام میباشم :

اول اینکه بیاد شهدای عزیز سفر م را آغاز نموده که دراین راستا شورای شهر شهریار نیز طی پیامی یا دو خاطره شهدای عزیز را گرامی داشته و پیامی مکتوب را بعنوان اتحاد و یکدلی بین شوراها و شهرداران کشور ابلاغ نمودند.

دوم پیامی دررابطه بابحران آب و صرفه جویی در مصرف آب و برق و گاز این سه نعمت الهی میباشد.

سومین پیامم برای منتظران مهدی موعود(عج) حامی پرچمی بعنوان پرچم شهدای عزیز کشور میباشد که از هرشهرستان ؛ شهیدی دراین پرچم مزین میباشد که از افتخارات این استان شهید موسی نوری دادستان شهرستان زابل و شهید خزائی مدافع حرم به نمایندگی از سیستان دراین پرچم ؛رنگ وبوی خاصی به این دیدار دادند .

در پایان این دیدار آقای بصیری نیا بااهداء لوح تقدیر از شهردار مردمی زابل تقدیر وتشکر نمودند.