این دیدار که صبح مورخه ۹۸/۲/۱۹ در محل دفتر رئیس اداره برق زابل صورت پذیرفت ،اعضای شورای اسلامی و شهردارزابل ضمن تبریک  انتصاب آقای مشهدی به سمت ریاست اداره برق زابل برای ایشان آرزوی موفقیت و در خصوص مسائل ومشکلات شهری، بحث و تبادل نظر نمودند.